Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1103 · Visa fulltext
Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015-01-01
Upphävd: 2023-01-01
Ändring, SFS 2018:166
Rubrik: Förordning (2018:166) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 8, 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §; nya 28 a, 33 §§
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:667
Rubrik: Förordning (2018:667) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:1947
Rubrik: Förordning (2018:1947) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1948
Rubrik: Förordning (2018:1948) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:98
Rubrik: Förordning (2020:98) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2020-03-31
Ändring, SFS 2020:415
Rubrik: Förordning (2020:415) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:964
Rubrik: Förordning (2021:964) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:559
Rubrik: Förordning (2022:559) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ny 3 b §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:720
Rubrik: Förordning (2022:720) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1719
Omfattning: upph.