Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1074 · Visa fulltext
Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014-11-01 överg.best.
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2015:515
Rubrik: Förordning (2015:515) om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. p 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:814
Rubrik: Förordning (2016:814) om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2017:168
Rubrik: Förordning (2017:168) om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. p 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-03-31
Ändring, SFS 2018:1463
Omfattning: upph.