Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1073 · Visa fulltext
Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014-11-01 överg.best.
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2015:514
Rubrik: Förordning (2015:514) om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. p 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:813
Rubrik: Förordning (2016:813) om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2017:167
Rubrik: Förordning (2017:167) om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. p 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ikrafttr.- övergångsbest.
Ikraft: 2017-03-31
Ändring, SFS 2018:1462
Omfattning: upph.