Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1039 · Visa fulltext
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL218/2008 s21, EUTL337/1998 s8, EUTL316/2012 s12
CELEX-nr: 32008R0765, 32008R0764, 31998R2679, 32012R1025
Ändring, SFS 2014:1304
Rubrik: Förordning (2014:1304) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:625
Rubrik: Förordning (2015:625) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:430
Rubrik: Förordning (2017:430) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2020:146
Rubrik: Förordning (2020:146) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2020-04-19
Ändring, SFS 2021:694
Rubrik: Förordning (2021:694) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 10 §§, bil.; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 15 a, 20 a §§, rubr. närmast före 4 a, 20 a §§
Ikraft: 2021-07-16 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1189
Rubrik: Förordning (2022:1189) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft: 2022-07-25