Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:834 · Visa fulltext
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:137, bet. 2013/14:SfU10, rskr. 2013/14:296
Ändring, SFS 2015:224
Rubrik: Förordning (2015:224) om ikraftträdande av lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Omfattning: ikrafttr.