Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:801 · Visa fulltext
Riksdagsordning (2014:801)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:173, framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2015:382
Rubrik: Lag (2015:382) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2015-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233
Ändring, SFS 2016:1119
Rubrik: Lag (2016:1119) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 5.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 5.2.2
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43
Ändring, SFS 2018:94
Rubrik: Lag (2018:94) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 7 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Ändring, SFS 2018:605
Rubrik: Lag (2018:605) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 13 kap. 3, 6, 13, 15, 17, 20 §§, 14 kap. 2 §, tilläggsbest. 8.4.1, 8.4.2
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26, rskr. 2017/18:282
Ändring, SFS 2018:678
Rubrik: Lag (2018:678) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny 13 kap. 14 a §, ny tilläggsbest. 13.14 a.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a §, tilläggsbest. 13.14 a.1
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2018:1210
Rubrik: Lag (2018:1210) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:100, bet. 2017/18:KU40, rskr. 2017/18:419
Ändring, SFS 2018:1904
Rubrik: Lag (2018:1904) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18
Ändring, SFS 2018:1932
Rubrik: Lag (2018:1932) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 14 §§, 9 kap. 1, 20 §§, tilläggsbest. 6.13.2, 7.15.5, rubr. närmast efter 9 kap. 19 §; nya 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §, rubr. närmast före 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22
Ändring, SFS 2019:26
Rubrik: Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7, 8 §§, bil., rubr. närmast före 13 kap. 8 §; nya tilläggsbest. 13.5.1, 13.8.1, rubr. närmast före 13.5.1, 13.8.1
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Ändring, SFS 2019:836
Rubrik: Lag (2019:836) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 13.6.2
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:104
Rubrik: Lag (2020:104) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap. 17, 18 §§, 13 kap. 5, 6, 24 §§, rubr. närmast före 9 kap. 18 §, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.6.1, 13.6.2, tilläggsbest. 9.17.6, 13.5.1, 13.6.1, 13.6.2, bil. tilläggsbest. 7.5.1, rubr. närmast före 9 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 7 §, rubr. närmast före tilläggsbest. 9.17.6; ny 13 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:487
Rubrik: Lag (2020:487) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 7.16.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 7.16.1
Ikraft: 2020-06-17
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU16, rskr. 2019/20:31
Ändring, SFS 2020:608
Rubrik: Lag (2020:608) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:100, bet. 2019/20:KU19, rskr. 2019/20:320
Ändring, SFS 2020:770
Rubrik: Lag (2020:770) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 10 kap. 8, 9 §§, 13 kap. 14 a, 16 §§, tilläggsbest. 13.14 a.1, 13.16.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a, 16 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.14 a.1, 13.16.1
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2021:1118
Rubrik: Lag (2021:1118) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 13 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 19 §; ändr. 4 kap. 3, 5 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 1, 15, 18 §§, tilläggsbest. 3.8.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.13.1, 9.5.1, 13.8.1, 13.11.2, 13.18.1, 13.18.2, 13.18.3, rubr. närmast före 13 kap. 18 §; nya 9 kap. 17 a §, tilläggsbest. 4.5.2, 12.13.1, rubr. närmast före 9 kap. 17 a §, tilläggsbest. 4.5.2, 12.13.1
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44