Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:67 · Visa fulltext
Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL7/2012 s3
CELEX-nr: 32012D0021
Ändring, SFS 2017:119
Rubrik: Förordning (2017:119) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2017-04-03
Ändring, SFS 2018:95
Rubrik: Förordning (2018:95) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 11, 15 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:900
Rubrik: Förordning (2018:900) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018-07-02