Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:534 · Visa fulltext
Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:171, bet. 2013/14:CU28, rskr. 2013/14:294, EUTL272/2011 s1, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32011R1007, 32008R0765
Ändring, SFS 2021:677
Rubrik: Lag (2021:677) om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 8 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:1130
Rubrik: Lag (2022:1130) om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441