Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:425 · Visa fulltext
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014-07-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2015:140
Rubrik: Förordning (2015:140) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4 a §, 4 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:375
Rubrik: Förordning (2015:375) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nya 2 kap. 39 a, 39 b, 39 c, 39 d §§
Ikraft: 2015-07-14
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2016:176
Rubrik: Förordning (2016:176) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 17 §§; ny 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:405
Rubrik: Förordning (2016:405) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:795
Rubrik: Förordning (2016:795) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 31, 32, 34, 39 c, 53, 57, 62, 65 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 3 a, 9, 17 §§, p 6 ikrafttr.- övergångsbest.
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2017:20
Rubrik: Förordning (2017:20) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 a §; ny 2 kap. 35 a §
Ikraft: 2017-03-14
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2017:805
Rubrik: Förordning (2017:805) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:1094
Rubrik: Förordning (2018:1094) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:1261
Rubrik: Förordning (2019:1261) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 65 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2020:211
Rubrik: Förordning (2020:211) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ny 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2020-04-07
Ändring, SFS 2020:693
Rubrik: Förordning (2020:693) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 58 §, 3 kap. 19 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:229
Rubrik: Förordning (2021:229) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: nuvarande 3 kap. 11 a § betecknas 3 kap. 11 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 11, 12, 14, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 §; nya 2 kap. 37 a, 38 a, 40 a, 41 a, 43 a §§, 3 kap. 11 a, 13 a, 14 a, 18 a §§
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG
Ändring, SFS 2022:289
Rubrik: Förordning (2022:289) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 40 §, p 2 ikrafttr- och övergångsbest. till 2021:229
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535