Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:349 · Visa fulltext
Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU