Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:347 · Visa fulltext
Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2018:867
Rubrik: Förordning (2018:867) om ändring i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01