Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:322 · Visa fulltext
Brottsskadelag (2014:322)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:94, bet. 2013/14:JuU38, rskr. 2013/14:255
Ändring, SFS 2017:1134
Rubrik: Lag (2017:1134) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Ändring, SFS 2020:284
Rubrik: Lag (2020:284) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:87, bet. 2019/20:JuU41, rskr. 2019/20:234
Ändring, SFS 2021:399
Rubrik: Lag (2021:399) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2, 15, 19, 32 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314