Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:227 · Visa fulltext
Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
Departement: Finansdepartementet BB
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212
Ändring, SFS 2015:669
Rubrik: Lag (2015:669) om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18