Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1578 · Visa fulltext
Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:1374
Rubrik: Förordning (2016:1374) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2017-01-17
Ändring, SFS 2018:876
Rubrik: Förordning (2018:876) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1279
Rubrik: Förordning (2019:1279) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-02-01