Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1564 · Visa fulltext
Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2018:875
Rubrik: Förordning (2018:875) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: ändr. 12, 26 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:585
Rubrik: Förordning (2019:585) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-11-01