Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1344 · Visa fulltext
Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:956
Rubrik: Lag (2015:956) om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Omfattning: nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73
Ändring, SFS 2016:231
Rubrik: Lag (2016:231) om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159