Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:134 · Visa fulltext
Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2015:175
Rubrik: Förordning (2015:175) om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2019:1098
Rubrik: Förordning (2019:1098) om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:4
Rubrik: Förordning (2020:4) om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-02-01