Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:116 · Visa fulltext
Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:62, bet. 2013/14:SkU22, rskr. 2013/14:170
Ändring, SFS 2015:835
Rubrik: Förordning (2015:835) om ikraftträdande av lagen (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.