Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1039 · Visa fulltext
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL218/2008 s21, EUTL337/1998 s8, EUTL316/2012 s12
CELEX-nr: 32008R0765, 32008R0764, 31998R2679, 32012R1025
Ändring, SFS 2014:1304
Rubrik: Förordning (2014:1304) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:625
Rubrik: Förordning (2015:625) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:430
Rubrik: Förordning (2017:430) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2020:146
Rubrik: Förordning (2020:146) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2020-04-19
Ändring, SFS 2021:694
Rubrik: Förordning (2021:694) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 10 §§, bil.; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 15 a, 20 a §§, rubr. närmast före 4 a, 20 a §§
Ikraft: 2021-07-16 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1189
Rubrik: Förordning (2022:1189) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft: 2022-07-25