Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1005 · Visa fulltext
Lag (2014:1005) om virkesmätning
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:177, bet. 2013/14:MJU22, rskr. 2013/14:309