Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:9 · Visa fulltext
Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2018:1079
Rubrik: Förordning (2018:1079) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-01