Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:871 · Visa fulltext
Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-12-25 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1003
Rubrik: Förordning (2014:1003) om ändring i förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 9, 24, 25, 28, 29 §§, rubr. närmast efter författningsrubr. rubr. närmast före 25, 29 §§; ny 24 a §, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2014-08-05
Ändring, SFS 2017:1156
Rubrik: Förordning (2017:1156) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Omfattning: ändr. 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1082
Rubrik: Förordning (2018:1082) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1355
Rubrik: Förordning (2018:1355) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Omfattning: nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 39 e §§, rubr. närmast före 39 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2022:1628
Rubrik: Förordning (2022:1628) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2023-07-02