Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:852 · Visa fulltext
Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2013-12-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36, EUTL335/2011 s1, EUTL18/2012 s7
CELEX-nr: 32011L0093, 32011L0093R[01]
Ändring, SFS 2019:962
Rubrik: Lag (2019:962) om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48