Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:852 · Visa fulltext
Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2013-12-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36, EUTL335/2011 s1, EUTL18/2012 s7
CELEX-nr: 32011L0093, 32011L0093R[01]
Ändring, SFS 2019:962
Rubrik: Lag (2019:962) om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48