Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:849 · Visa fulltext
Lag (2013:849) om EU-miljömärket
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:179, bet. 2013/14:CU6, rskr. 2013/14:32, EUTL27/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0066
Ändring, SFS 2022:1128
Rubrik: Lag (2022:1128) om ändring i lagen (2013:849) om EU-miljömärket
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441