Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:801 · Visa fulltext
Bibliotekslag (2013:801)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26
Ändring, SFS 2017:768
Rubrik: Lag (2017:768) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:961
Rubrik: Lag (2019:961) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
Omfattning: ändr. 3, 11, 17 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48