Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:794 · Visa fulltext
Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20
Tidsbegränsad: 2025-01-01
Ändring, SFS 2015:592
Rubrik: Lag (2015:592) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2014/15:121, bet. 2015/16:UbU3, rskr. 2015/16:9
Ändring, SFS 2017:1102
Rubrik: Lag (2017:1102) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2016/17:204, bet. 2017/18:UbU4, rskr. 2017/18:32
Ändring, SFS 2018:2001
Rubrik: Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2020:980
Rubrik: Lag (2020:980) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2023:691
Rubrik: Lag (2023:691) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2022/23:145, bet. 2023/24:UbU4, rskr 2023/24:28