Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:752 · Visa fulltext
Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2013-11-16
Förarbeten: EUTL115/2013 s39
CELEX-nr: 32013R0347
Ändring, SFS 2015:366
Rubrik: Förordning (2015:366) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Omfattning: nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2017:1038
Rubrik: Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-01-01