Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:69 · Visa fulltext
Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-07-01
Upphävd: 2023-08-01
Ändring, SFS 2014:36
Rubrik: Förordning (2014:36) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:104
Rubrik: Förordning (2014:104) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:738
Rubrik: Förordning (2015:738) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1261
Rubrik: Förordning (2016:1261) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-01-15
Ändring, SFS 2017:1157
Rubrik: Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2023:396
Rubrik: Förordning (2023:396) om upphävande av förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: upph.