Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:522 · Visa fulltext
Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1094
Rubrik: Förordning (2019:1094) om ändring i förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01