Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:488 · Visa fulltext
Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244