Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:460 · Visa fulltext
Kameraövervakningslag (2013:460)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252, EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046
Upphävd: 2018-08-01
Ändring, SFS 2014:58
Rubrik: Lag (2014:58) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2014:634
Rubrik: Lag (2014:634) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10, 11 27 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1425
Rubrik: Lag (2014:1425) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2016:1009
Rubrik: Lag (2016:2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Ändring, SFS 2017:717
Rubrik: Lag (2017:717) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:182, bet. 2016/17:JuU31, rskr. 2016/17:342
Ändring, SFS 2018:141
Rubrik: Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1009
Ändring, SFS 2018:1200
Omfattning: upph.