Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:460 · Visa fulltext
Kameraövervakningslag (2013:460)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252, EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046
Upphävd: 2018-08-01
Ändring, SFS 2014:58
Rubrik: Lag (2014:58) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2014:634
Rubrik: Lag (2014:634) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10, 11 27 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1425
Rubrik: Lag (2014:1425) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2016:1009
Rubrik: Lag (2016:2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Ändring, SFS 2017:717
Rubrik: Lag (2017:717) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:182, bet. 2016/17:JuU31, rskr. 2016/17:342
Ändring, SFS 2018:141
Rubrik: Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1009
Ändring, SFS 2018:1200
Omfattning: upph.