Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:388 · Visa fulltext
Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr. 2012/13:249, EUTL140/2004 s1, EGTL83/1999 s1
CELEX-nr: 32004R0794, 31999R0659
Ändring, SFS 2016:604
Rubrik: Lag (2016:604) om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 13 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 12 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:156, bet. 2015/16:NU20, rskr. 2015/16:262
Ändring, SFS 2017:988
Rubrik: Lag (2017:988) om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21