Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:385 · Visa fulltext
Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2013-06-29
Förarbeten: Prop. 2012/13:122, bet. 2012/13:NU18, rskr. 2012/13:248, EUTL326/2011 s1
CELEX-nr: 32011R1227
Ändring, SFS 2016:1315
Rubrik: Lag (2016:1315) om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2022:600
Rubrik: Lag (2022:600) om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309