Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:363 · Visa fulltext
Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:55, bet. 2012/13:MJU14, rskr. 2012/13:210, EUTL189/2007 s1, EUTL165/2004 s1, EUTL250/2008 s1
CELEX-nr: 32007R0834, 32004R0882, 32008R0889
Ändring, SFS 2014:712
Rubrik: Lag (2014:712) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 15 § rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:270
Rubrik: Lag (2017:270) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:80, bet. 2016/17:MJU18, rskr. 2016/17:198
Ändring, SFS 2017:767
Rubrik: Lag (2017:767) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:581
Rubrik: Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:852
Rubrik: Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2021:174
Rubrik: Lag (2021:174) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 26, 28 §§, rubr. närmast före 2, 10 §§; nya 1 a, 6, 12 a §§, rubr. närmast före 1 a, 6, 12 a §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198
Ändring, SFS 2021:893
Rubrik: Lag (2021:893) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 1, 3, 7, 19, 26, 30 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:187, bet. 2021/22:MJU3, rskr. 2021/22:5