Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:315 · Visa fulltext
Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:138, bet. 2012/13:TU14, rskr. 2012/13:226, EUTL207/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0040
Ändring, SFS 2018:372
Rubrik: Lag (2018:372) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2019:377
Rubrik: Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2022:502
Rubrik: Lag (2022:502) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:819
Rubrik: Lag (2022:819) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343