Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:311 · Visa fulltext
Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2016:1161
Rubrik: Lag (2016:1161) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: äncdr. 2, 4, 5, 6, 7, 12 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:766
Rubrik: Lag (2017:766) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335