Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:311 · Visa fulltext
Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Departement: Finansdepartementet DOF
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Upphävd: 2024-01-01
Ändring, SFS 2016:1161
Rubrik: Lag (2016:1161) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: äncdr. 2, 4, 5, 6, 7, 12 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:766
Rubrik: Lag (2017:766) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2022:996
Rubrik: Lag (2022:996) om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375