Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:287 · Visa fulltext
Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213, EUTL201/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0648
Ändring, SFS 2020:909
Rubrik: Lag (2020:909) om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:174, bet. 2020/21:FiU29, rskr. 2020/21:20
Ändring, SFS 2022:1582
Rubrik: Lag (2022:1582) om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §; ny 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24