Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:254 · Visa fulltext
Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-06-18
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32006R1907
Ändring, SFS 2014:20
Rubrik: Förordning (2014:20) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 67 §
Ikraft: 2014-02-28
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 32010L0075
Ändring, SFS 2019:641
Rubrik: Förordning (2019:641) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 58, 67, 80, 81 §§
Ikraft: 2019-11-14
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2020:651
Rubrik: Förordning (2020:651) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-08-01