Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:254 · Visa fulltext
Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-06-18
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32006R1907
Ändring, SFS 2014:20
Rubrik: Förordning (2014:20) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 67 §
Ikraft: 2014-02-28
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 32010L0075
Ändring, SFS 2019:641
Rubrik: Förordning (2019:641) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 58, 67, 80, 81 §§
Ikraft: 2019-11-14
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2020:651
Rubrik: Förordning (2020:651) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-08-01