Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:253 · Visa fulltext
Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32010L0075, 32006R1013
Ändring, SFS 2014:512
Rubrik: Förordning (2014:512) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2016:1189
Rubrik: Förordning (2016:1189) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:537
Rubrik: Förordning (2018:537) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2018-07-02
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2019:640
Rubrik: Förordning (2019:640) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 43, 68 §§
Ikraft: 2019-11-14
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2020:702
Rubrik: Förordning (2020:702) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 10, 21, 22 §§
Ikraft: 2020-08-01