Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:251 · Visa fulltext
Miljöprövningsförordning (2013:251)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL300/2009 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32009R1069
Ändring, SFS 2013:502
Rubrik: Förordning (2013:502) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:23
Rubrik: Förordning (2014:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 15 kap. 18 §, 28 kap. 3 §; nya 29 kap. 63, 64 §§, rubr. närmast före 29 kap. 63 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2015:23
Rubrik: Förordning (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ny 29 kap. 56 a §
Ikraft: 2015-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:118
Rubrik: Förordning (2015:118) om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:23
Ändring, SFS 2016:999
Rubrik: Förordning (2016:999) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1188
Rubrik: Förordning (2016:1188) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap.; ändr. 6, 7, 9, 17, 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 12, 16 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 6, 7, §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 8 §, 20 kap. 1, 2, 3 §§, 26 kap. 1 §; nya 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap., nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 15 §, 8 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 11 §§; omtryck
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2018:515
Rubrik: Förordning (2018:515) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 29 kap. 59 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1460
Rubrik: Förordning (2018:1460) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §, 6 kap. 2, 3 §§, 18 kap. 5 §, 28 kap. 1, 4 §§, 29 kap. 4, 19, 39, 47 §§; ny 5 kap. 34 §
Ikraft: 2018-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:528
Rubrik: Förordning (2020:528) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: nuvarande 1 kap. 5 § betecknas 1 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 4, den nya 4 a, 11, 13 §§, 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, 8 kap. 10 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5, 5 a §§
Ikraft: 2020-06-25 överg.best.
Ändring, SFS 2020:529
Rubrik: Förordning (2020:529) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, 8 kap. 10 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 11, 13 §§, 8 kap. 8 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2020:691
Rubrik: Förordning (2020:691) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:731
Rubrik: Förordning (2021:731) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 5 kap. 29, 31, 33 §§, rubr. närmast före 5 kap. 29, 31, 33 §§; nuvarande 5 kap. 30, 32, 34 §§ betecknas 5 kap. 6 a, 10 a, 14 a §§, ändr. 5 kap. 4, den nya 6 a, 8, den nya 10 a, 12, den nya 14 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 8, 12 §§
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2022:111
Rubrik: Förordning (2022:111) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 13 §§; nya 1 kap. 5 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:112
Rubrik: Förordning (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår genom 2023:300
Ändring, SFS 2022:1306
Rubrik: Förordning (2022:1306) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 29 kap. 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 29 kap. 27 §; ändr. 14 kap. 16 §, 29 kap. 1, 2, 17, 19, 32, 33, 37, 68, 69 §§; ny 29 kap. 70 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2022:1601
Rubrik: Förordning (2022:1601) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 13 §§, 19 kap. 3 §; ny 1 kap. 5 b §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1602
Rubrik: Förordning (2022:1602) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår genom 2023:303
Ändring, SFS 2022:1603
Rubrik: Förordning (2022:1603) om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår genom 2023:304
Ändring, SFS 2022:1604
Rubrik: Förordning (2022:1604) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår genom 2023:305
Ändring, SFS 2023:300
Rubrik: Förordning (2023:300) om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår 2022:112
Ändring, SFS 2023:303
Rubrik: Förordning (2023:303) om ändring i förordningen (2022:1602) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår 2022:1602
Ändring, SFS 2023:304
Rubrik: Förordning (2023:304) om ändring i förordningen (2022:1603) om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår 2022:1603
Ändring, SFS 2023:305
Rubrik: Förordning (2023:305) om ändring i förordningen (2022:1604) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: utgår 2022:1604
Ändring, SFS 2023:306
Rubrik: Förordning (2023:306) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 b §; ändr. 1 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2024-06-01
Ändring, SFS 2023:307
Rubrik: Förordning (2023:307) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2025-01-01
Ändring, SFS 2023:663
Rubrik: Förordning (2023:663) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2024:162
Rubrik: Förordning (2024:162) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §; ny 28 kap. 5 §
Ikraft: 2024-06-02 överg.best.
Ändring, SFS 2024:339
Rubrik: Förordning (2024:339) om ändring i förordningen (2023:307) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §