Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:176 · Visa fulltext
Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:863
Rubrik: Förordning (2013:863) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1049
Rubrik: Förordning (2014:1049) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:172
Rubrik: Förordning (2015:172) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:1253
Rubrik: Förordning (2016:1253) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:936
Rubrik: Förordning (2017:936) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ny 3 b §, rubr. närmast före 3 b §
Ikraft: 2017-11-26
Ändring, SFS 2018:40
Rubrik: Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-03-15
Ändring, SFS 2019:274
Rubrik: Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-06-15
Ändring, SFS 2019:1092
Rubrik: Förordning (2019:1092) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:636
Rubrik: Förordning (2021:636) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
Omfattning: upph. 3 b §, rubr. närmast före 3 b §
Ikraft: 2021-07-15