Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:126 · Visa fulltext
Lag (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:57, bet. 2012/13:SkU23, rskr. 2012/13:156
Ändring, SFS 2013:665
Rubrik: Förordning (2013:665) om ikraftträdande av lagen (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.