Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1164 · Visa fulltext
Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU4, rskr. 2013/14:132, EUTL166/2004 s124, EUTL268/2009 s11
CELEX-nr: 32004L0052, 32009D0750
Ändring, SFS 2016:1010
Rubrik: Lag (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Ändring, SFS 2018:142
Rubrik: Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1010
Ändring, SFS 2018:373
Rubrik: Lag (2018:373) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
Omfattning: ändr. 7, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245