Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1126 · Visa fulltext
Lag (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2014-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:11, bet. 2013/14:SkU7, rskr. 2013/14:65
Ändring, SFS 2014:1313
Rubrik: Förordning (2014:1313) om ikraftträdande av lagen (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.