Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1059 · Visa fulltext
Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: EUTL189/2007 s1, EUTL334/2008 s25
CELEX-nr: 32007R0834, 32008R1235
Ändring, SFS 2014:1072
Rubrik: Förordning (2014:1072) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-10-15
Ändring, SFS 2017:271
Rubrik: Förordning (2017:271) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2017:1177
Rubrik: Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2020:485
Rubrik: Förordning (2020:485) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-07-15
Ändring, SFS 2021:188
Rubrik: Förordning (2021:188) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:1296
Rubrik: Förordning (2021:1296) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 2 §; ändr.1, 4, 7, 8, 16, 16 a §§
Ikraft: 2022-02-01