Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1054 · Visa fulltext
Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73, EUTL401/2006 s1, EUTL230/2013 s16, EUTL404/2006 s9
CELEX-nr: 32006L0141, 32013L0046, 32006R1924