Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:849 · Visa fulltext
Lag (2013:849) om EU-miljömärket
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:179, bet. 2013/14:CU6, rskr. 2013/14:32, EUTL27/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0066
Ändring, SFS 2022:1128
Rubrik: Lag (2022:1128) om ändring i lagen (2013:849) om EU-miljömärket
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441