Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:727 · Visa fulltext
Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2014-01-01
Upphävd: 2020-11-01
Ändring, SFS 2018:434
Rubrik: Förordning (2018:434) om ändring i förordningen (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
Omfattning: upph. 13 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2020:767
Omfattning: upph.