Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:588 · Visa fulltext
Förordning (2013:588) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2014:507
Rubrik: Förordning (2014:507) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18 §; ny 19 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:566
Rubrik: Förordning (2014:566) om ändring i förordningen (2014:507) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18 § i 2014:507
Ändring, SFS 2016:891
Rubrik: Förordning (2016:891) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18 §; ny 4 a §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2017:1153
Rubrik: Förordning (2017:1153) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 14, 18, 19 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:549
Rubrik: Förordning (2018:549) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1762
Rubrik: Förordning (2018:1762) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ny 20 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:620
Rubrik: Förordning (2019:620) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:112
Rubrik: Förordning (2021:112) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2021-03-10
Ändring, SFS 2022:203
Rubrik: Förordning (2022:203) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2022-04-01