Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:588 · Visa fulltext
Förordning (2013:588) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2014:507
Rubrik: Förordning (2014:507) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18 §; ny 19 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:566
Rubrik: Förordning (2014:566) om ändring i förordningen (2014:507) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18 § i 2014:507
Ändring, SFS 2016:891
Rubrik: Förordning (2016:891) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18 §; ny 4 a §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2017:1153
Rubrik: Förordning (2017:1153) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 14, 18, 19 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:549
Rubrik: Förordning (2018:549) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1762
Rubrik: Förordning (2018:1762) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ny 20 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:620
Rubrik: Förordning (2019:620) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:112
Rubrik: Förordning (2021:112) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2021-03-10
Ändring, SFS 2022:203
Rubrik: Förordning (2022:203) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2023:236
Rubrik: Förordning (2023:236) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2023-07-01