Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:561 · Visa fulltext
Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013-07-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL174/2011 s1, EUTL302/2009 s32, EUTL177/2006 s1, EUTL326/2011, s113, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EGTL80/2002 s29, EUTL83/2013 s1, EUTL15/2009 s1m, EUTL235/2003 s10, EUTL1977/2006 s 201, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s26,EUTL390/2004 s38, EUTL124/2003 s36, EUTL315/2012 s74, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL345/2003 s64
CELEX-nr: 32011L0061, 32009L0065, 32006L0048, 32011L0089, 32004L0039, 32010L0078, 32002L0014, 32013R0231, 32009R0024, 32003L0041, 32006L0049, 32010L0078, 32006L0073, 32004L0109, 32003H0361, 32012L0030, 32013R0345, 32013R0346, 32003L0071,
Ändring, SFS 2014:496
Rubrik: Lag (2014:496) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 15 §; ny 13 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:550
Rubrik: Lag (2014:550) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:796
Rubrik: Lag (2014:796) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 14 kap. 22 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330
Ändring, SFS 2014:797
Rubrik: Lag (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 8, 12 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 3, 6, 7, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 28 §, 13 kap. 4, 13 §§, 14 kap. 4, 22 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 3 §; nya 1 kap. 6 a, 11 a §§, 4 kap. 8 a, 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 8 kap. 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 g, 10 i, 14 §§, 8 kap. 32 §, nytt 5 a kap.
Förarbeten: Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330, EUTL174/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0061
Ändring, SFS 2014:798
Rubrik: Lag (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, 5 kap. 5, 10 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5, 10 §§; ändr. 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 7, 8, 11, 12, 13 §§, 13 kap. 13 §, 15 kap. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330, EUTL 174/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0061
Ändring, SFS 2014:991
Rubrik: Lag (2014:991) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 11 §§, 7 kap. 6 §, 9 kap. 4 §; ny 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s338, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL80/2002 s29, EUTL174/2011 s1, EUTL176/2013 s1, EUTL83/2013 s1, EUTL15/2009 s1
CELEX-nr: 32013L0036, 32004L0039, 32010L0078, 32002L0014, 32011L0061, 32013R0575, 32013R0231
Ändring, SFS 2014:1018
Rubrik: Lag (2014:1018) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2014-12-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386, direktiv 2013/14/EU
Ändring, SFS 2015:397
Rubrik: Lag (2015:397) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 11 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1, 8 §§, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2015-07-03
Förarbeten: Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2015:398
Rubrik: Lag (2015:398) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2016:440
Rubrik: Lag (2016:440) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 8 kap. 2 b §, rubr. närmast före 8 kap. 2 b §
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:896
Rubrik: Lag (2016:896) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §, 12 kap. 8 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2016:1330
Rubrik: Lag (2016:1330) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 15 §, 16 kap. 1 §; nya 1 kap. 1 a §, 9 kap. 7 a §, rubr. närmast före 9 kap. 7 a §
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:3, bet. 2016/17:FiU13, rskr. 2016/17:118
Ändring, SFS 2017:658
Rubrik: Lag (2017:658) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 14 kap. 1, 9, 11, 15 §§; nya 4 kap. 1 a, 2 a, 9 a, 9 b, 12 a, 13 a §§, rubr. närmast före 14 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:701
Rubrik: Lag (2017:701) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8, 13 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3 §; ny 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:702
Rubrik: Lag (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2014:797
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.
Ändring, SFS 2017:703
Rubrik: Lag (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.
Ändring, SFS 2017:704
Rubrik: Lag (2017:704) om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2015:398
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.
Ändring, SFS 2017:1017
Rubrik: Lag (2017:1017) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 25, 26 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1147
Rubrik: Lag (2017:1147) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nuvarande 7 kap. 6 a § betecknas 7 kap. 6 §; ändr. 3 kap. 1, 9 §§, den nya 7 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 15 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 2 a §, 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §, 10 kap. 11 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1148
Rubrik: Lag (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2014:797
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1149
Rubrik: Lag (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 1, 2 §§ i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2018:544
Rubrik: Lag (2018:544) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §, 8 kap. 1 a §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:545
Rubrik: Lag (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1148
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:546
Rubrik: Lag (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1149
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:853
Rubrik: Lag (2018:853) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1797
Rubrik: Lag (2018:1797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 25 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:1798
Rubrik: Lag (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:545
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:1799
Rubrik: Lag (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:546
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:2029
Rubrik: Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2019:281
Rubrik: Lag (2019:281) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:291
Rubrik: Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; nya 8 kap. 27 a, 27 b, 27 c, 27 d §§, 10 kap. 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 27 a §, 10 kap. 12 §
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:422
Rubrik: Lag (2019:422) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 16 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:541
Rubrik: Lag (2019:541) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 15 kap. 2 §; nya 10 kap. 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 13 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:542
Rubrik: Lag (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1798
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:543
Rubrik: Lag (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1799
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:734
Rubrik: Lag (2019:734) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:1220
Rubrik: Lag (2019:1220) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §; nya 8 kap. 3 a §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2019:1221
Rubrik: Lag (2019:1221) om ändring i lagen (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2017:702
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2019:1222
Rubrik: Lag (2019:1222) om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2017:703
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2021:107
Rubrik: Lag (2021:107) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 10 kap. 11 §; ändr. 10 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 15 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2021-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:109
Rubrik: Lag (2021:109) om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2019:542
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:110
Rubrik: Lag (2021:110) om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2019:543
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:496
Rubrik: Lag (2021:496) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 7 kap. 4, 6 §§, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2021:970
Rubrik: Lag (2021:970) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-02-28
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17
Ändring, SFS 2021:1219
Rubrik: Lag (2021:1219) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5 §§ , 13 kap. 15 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:196
Rubrik: Lag (2022:196) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2, 6, 11 §§, 6 kap. 3, 6 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 15 §, 15 kap. 2 §; nya 4 kap. 5 a, 5 b, 5c, 5 d §§, 5 kap. 2 a, 2 b, 7 a, 7 b, 7 c §§, 6 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §, 5 kap. 2 b, 7 a §§, 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2022:197
Rubrik: Lag (2022:197) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 5 kap. 2 b §, rubr. närmast före 5 kap. 2 b §; nya 4 kap. 7 a §, 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 7 a §, 5 kap. 9 a §
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2022:198
Rubrik: Lag (2022:198) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 6, 11, 18 §§ i 2014:797
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:199
Rubrik: Lag (2022:199) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 § i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:200
Rubrik: Lag (2022:200) om ändring i lagen (2021:109) om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2021:109
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:201
Rubrik: Lag (2022:201) om ändring i lagen (2021:110) om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2021:110
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:1726
Rubrik: Lag (2022:1726) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 8, 17 §§; ny 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:8, bet. 2022/23:FiU17, rskr. 2022/23:47
Ändring, SFS 2022:1761
Rubrik: Lag (2022:1761) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 3 kap. 2 b §, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 6 kap. 6 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:235
Rubrik: Lag (2023:235) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 15 kap. 3 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:65, bet. 2022/23:FiU37, rskr. 2022/23:174