Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:561 · Visa fulltext
Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013-07-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL174/2011 s1, EUTL302/2009 s32, EUTL177/2006 s1, EUTL326/2011, s113, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EGTL80/2002 s29, EUTL83/2013 s1, EUTL15/2009 s1m, EUTL235/2003 s10, EUTL1977/2006 s 201, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s26,EUTL390/2004 s38, EUTL124/2003 s36, EUTL315/2012 s74, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL345/2003 s64
CELEX-nr: 32011L0061, 32009L0065, 32006L0048, 32011L0089, 32004L0039, 32010L0078, 32002L0014, 32013R0231, 32009R0024, 32003L0041, 32006L0049, 32010L0078, 32006L0073, 32004L0109, 32003H0361, 32012L0030, 32013R0345, 32013R0346, 32003L0071,
Ändring, SFS 2014:496
Rubrik: Lag (2014:496) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 15 §; ny 13 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:550
Rubrik: Lag (2014:550) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:796
Rubrik: Lag (2014:796) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 14 kap. 22 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330
Ändring, SFS 2014:797
Rubrik: Lag (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 8, 12 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 3, 6, 7, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 28 §, 13 kap. 4, 13 §§, 14 kap. 4, 22 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 3 §; nya 1 kap. 6 a, 11 a §§, 4 kap. 8 a, 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 8 kap. 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 g, 10 i, 14 §§, 8 kap. 32 §, nytt 5 a kap.
Förarbeten: Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330, EUTL174/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0061
Ändring, SFS 2014:798
Rubrik: Lag (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, 5 kap. 5, 10 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5, 10 §§; ändr. 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 7, 8, 11, 12, 13 §§, 13 kap. 13 §, 15 kap. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330, EUTL 174/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0061
Ändring, SFS 2014:991
Rubrik: Lag (2014:991) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 11 §§, 7 kap. 6 §, 9 kap. 4 §; ny 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s338, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL80/2002 s29, EUTL174/2011 s1, EUTL176/2013 s1, EUTL83/2013 s1, EUTL15/2009 s1
CELEX-nr: 32013L0036, 32004L0039, 32010L0078, 32002L0014, 32011L0061, 32013R0575, 32013R0231
Ändring, SFS 2014:1018
Rubrik: Lag (2014:1018) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2014-12-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386, direktiv 2013/14/EU
Ändring, SFS 2015:397
Rubrik: Lag (2015:397) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 11 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1, 8 §§, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2015-07-03
Förarbeten: Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2015:398
Rubrik: Lag (2015:398) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2016:440
Rubrik: Lag (2016:440) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 8 kap. 2 b §, rubr. närmast före 8 kap. 2 b §
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:896
Rubrik: Lag (2016:896) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §, 12 kap. 8 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2016:1330
Rubrik: Lag (2016:1330) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 15 §, 16 kap. 1 §; nya 1 kap. 1 a §, 9 kap. 7 a §, rubr. närmast före 9 kap. 7 a §
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:3, bet. 2016/17:FiU13, rskr. 2016/17:118
Ändring, SFS 2017:658
Rubrik: Lag (2017:658) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 14 kap. 1, 9, 11, 15 §§; nya 4 kap. 1 a, 2 a, 9 a, 9 b, 12 a, 13 a §§, rubr. närmast före 14 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:701
Rubrik: Lag (2017:701) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8, 13 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3 §; ny 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:702
Rubrik: Lag (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2014:797
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.
Ändring, SFS 2017:703
Rubrik: Lag (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.
Ändring, SFS 2017:704
Rubrik: Lag (2017:704) om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2015:398
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.
Ändring, SFS 2017:1017
Rubrik: Lag (2017:1017) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 25, 26 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1147
Rubrik: Lag (2017:1147) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nuvarande 7 kap. 6 a § betecknas 7 kap. 6 §; ändr. 3 kap. 1, 9 §§, den nya 7 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 15 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 2 a §, 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §, 10 kap. 11 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1148
Rubrik: Lag (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2014:797
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1149
Rubrik: Lag (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 1, 2 §§ i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2018:544
Rubrik: Lag (2018:544) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §, 8 kap. 1 a §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:545
Rubrik: Lag (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1148
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:546
Rubrik: Lag (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1149
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:853
Rubrik: Lag (2018:853) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1797
Rubrik: Lag (2018:1797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 25 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:1798
Rubrik: Lag (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:545
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:1799
Rubrik: Lag (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:546
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:2029
Rubrik: Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2019:281
Rubrik: Lag (2019:281) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:291
Rubrik: Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; nya 8 kap. 27 a, 27 b, 27 c, 27 d §§, 10 kap. 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 27 a §, 10 kap. 12 §
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:422
Rubrik: Lag (2019:422) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 16 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:541
Rubrik: Lag (2019:541) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 15 kap. 2 §; nya 10 kap. 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 13 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:542
Rubrik: Lag (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1798
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:543
Rubrik: Lag (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1799
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:734
Rubrik: Lag (2019:734) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:1220
Rubrik: Lag (2019:1220) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §; nya 8 kap. 3 a §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2019:1221
Rubrik: Lag (2019:1221) om ändring i lagen (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2017:702
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2019:1222
Rubrik: Lag (2019:1222) om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2017:703
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2021:107
Rubrik: Lag (2021:107) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 10 kap. 11 §; ändr. 10 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 15 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2021-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:109
Rubrik: Lag (2021:109) om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2019:542
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:110
Rubrik: Lag (2021:110) om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2019:543
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:496
Rubrik: Lag (2021:496) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 7 kap. 4, 6 §§, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2021:970
Rubrik: Lag (2021:970) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-02-28
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17
Ändring, SFS 2021:1219
Rubrik: Lag (2021:1219) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5 §§ , 13 kap. 15 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:196
Rubrik: Lag (2022:196) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2, 6, 11 §§, 6 kap. 3, 6 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 15 §, 15 kap. 2 §; nya 4 kap. 5 a, 5 b, 5c, 5 d §§, 5 kap. 2 a, 2 b, 7 a, 7 b, 7 c §§, 6 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §, 5 kap. 2 b, 7 a §§, 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2022:201
Rubrik: Lag (2022:201) om ändring i lagen (2021:110) om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2021:110
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:200
Rubrik: Lag (2022:200) om ändring i lagen (2021:109) om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2021:109
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:197
Rubrik: Lag (2022:197) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 5 kap. 2 b §, rubr. närmast före 5 kap. 2 b §; nya 4 kap. 7 a §, 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 7 a §, 5 kap. 9 a §
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2022:199
Rubrik: Lag (2022:199) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 § i 2014:798
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185
Ändring, SFS 2022:198
Rubrik: Lag (2022:198) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 6, 11, 18 §§ i 2014:797
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185